Ceník

Odměna advokátní kanceláře mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Při převzetí věci advokátní kancelář klienta informuje o předpokládaném rozsahu práce o celkových nákladech a výdajích, které budou klientovi za právní služby účtovány. Advokátní kancelář

Ceny smluvní

  • hodinová sazba advokátní kanceláře činí 900 Kč – 1.900 Kč (dle náročnosti poskytovaných služeb).
  • pevná smluvní sazba advokátní kanceláře dle dohody s klientem za kompletní vyřízení předmětné věci.
  • v případech, v nichž jde o dlouhodobé právní poradenství si advokátní kancelář účtuje paušální odměnu.

Ceny mimosmluvní

  • v případě, že mezi advokátní kanceláří a klientem není sjednána smluvní odměna, určuje se odměna v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.