O nás

Mgr. Michael Brázda

Narodil se roku 1976 v Brně. Po absolvování Gymnázia Matyáše Lercha vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně historii, geografií a následně právo. Po ukončení studia v roce 2005 pracoval jako právník v brněnské advokátní kanceláři Indra & Šebesta, zaměřené na právo obchodní a problematiku insolvenčního řízení a v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala, kde se věnoval především právu trestnímu a občanskému. Dále působil jako asistent soudce trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, kde se zabýval agendou mimořádných opravných prostředků v rámci trestního řízení.
Od roku 2010 působí jako advokát s vlastní generální praxí, přičemž v rámci svého sídla spolupracuje s dalšími advokáty.